[ vooraf ]
---
Sponsormisbruik
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
Klant is koning in café's
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Fotovisie
<Editie: december 2008
---

--==Geïllustreerde column==--

Fotovisie
Roestige Rita.
„Gewoon vergist”, reageerde Rita Verdonk toen uitkwam dat haar stellige ontkenning ooit lid te zijn geweest van de linkse antimilitaristische PSP niet klopte. In haar Nijmeegse jaren bemoeide Rebelse Rita zich zelfs met bestuursverkiezingen en bakte ze bepaald geen lucht met haar steun aan de kraakbeweging. De PSP ging op in GroenLinks, haar woonstek op de Sweersstraat 24 maakte plaats voor nieuwbouw (zie foto), en Rode Rita ruilde – via een mislukte machtsgreep bij de VVD – de internationale solidariteit van de PSP trots in voor de nationale superioriteit van Rechtse Rita. Zo zwalkend liet Rechtdoorzee Rita een spoor van ellende na.
Onbarmhartig pestte Rechtlijnige Rita de ingeburgerde scholiere Taida Pasic pal voor het vwo-examen het land uit en werd partijgenote Ayaan Hirsi Ali het leven zuur gemaakt. Even gewetenloos smijt Rancuneuze Rita met modder naar iedereen die haar façade doorprikt. Zoals naar haar vertrokken rechterhand Ed Sinke, wiens constatering van gebakken lucht bij Redeloze Rita werd bevestigd door haar nu eveneens vertrokken manipulator Kay van de Linde. Bijna elke maand is er wel weer stampij rond Rellende Rita die zichzelf hoogmoedig beschouwt als de Nederlandse Obama. Nee, de ooit zo Radicale Rita wordt ondanks haar gedraai van links naar rechts nooit premier en zet zich steeds meer te kijk als Ridicule Rita.
StaatsBosbeheer.
Nog altijd staat het kantoor van ABN Amro aan het Keizer Karelplein er als vanouds bij. Voordat het logo van Fortis kon worden aangebracht, is de bank alweer overgenomen door de staat. Nationaliseren, noemde minister Wouter Bos deze actie van een herintredende overheid die jarenlang geloofde in de vrijemarktwerking. Maar geen werknemer die ambtenaar wordt. Nee, Wouter Bos zegt de bank slechts tijdelijk in beheer te nemen. Om even orde op zaken te stellen en over een jaar of wat weer met winst te verkopen. Daarmee gedraagt de staat zich als een ordinair hedgefonds, speculerend met ons belastinggeld.
Vestingstad vaarwel.
Bij de aanleg van nieuwe riolering in de In de Betouwstraat stuitten de gravers onverwacht op meterslange resten stadsmuur uit de middeleeuwen en fundamenten van de Bloemenborgtoren. Een grote verrassing, want op grond van oude kaarten werd verondersteld dat de oude stadsmuur onder de huizen lag. Alleen wel hinderlijk voor het aan te leggen riool. Dus hup alles wat in de weg ligt als oude meuk de container in en snel ermee naar de puinstort. Uit cultuurhistorisch besef komt er nog wel een paneeltje met uitleg over wat er nu niet meer is. Over pakweg een paar eeuwen kan dan een fantasiemuur herrijzen.
Domjon
Wie wil de Nijmeegse donjon herbouwen terwijl niet eens precies bekend is hoe hoog die was? Slechts twee reacties kwamen op dit onzinnige project. Alleen – o, toeval – een combinatie van Nijmeegse bedrijven die al eerder waren betrokken bij de tijdelijke steigerconstructie nam de gemeente serieus. Edelmoedig stellen zij niet de winst centraal, maar hun Nijmeegse hart, zo bericht de propagandakrant De Gelderlander kritiekloos. De fantasietoren moet „een mix van cultuur, historie, recreatie en culinaire verrassingen” worden, aldus bestuursvoorzitter Jan Bout van Royal Haskoning. Een serieuze feestlocatie dus, die het karakter van het Valkhofpark om zeep helpt.
Rest nog één probleem: pal voor het referendum van tweeënhalf jaar geleden wees het rijk zo’n namaaktoren volledig af ten gunste van het Valkhofpark, aangemerkt als „een topmonument van Nederland” dat jarenlang is verwaarloosd. Opknappen van dit unieke park is eerder op zijn plaats, werd erbij gezegd. Misschien kan de Nijmeegse combinatie met haar leerlingenprojecten zich beter dáárop toeleggen om mensen in de stad dichter bij elkaar te brengen in plaats van zo’n historisch onverantwoorde toren die niet in dit park thuishoort. Voor hoe het met de teloorgegane donjon verder moet, kan een voorbeeld worden genomen aan wat de Belgen deden bij Rochefort. Ook zij ruïneerden eind 18de eeuw het daar gelegen Gravenkasteel om de stenen elders te gebruiken. Maar ze zijn niet zo zot om een paar eeuwen later een namaaktoren te bouwen. Een bordje volstaat, zoals de foto laat zien.
Het gat van Nijmegen.
Het lijkt wel of Nijmegen met Arnhem wedijvert om de lelijkste stationsomgeving. Om te voorkomen dat krakers opnieuw een nuttige invulling konden geven aan het leegstaande TPG-gebouw, is direct na hun uitzetting de slopershamer ertegenaan gegooid. Wat aantoont dat de bij de rechter beweerde noodzaak voor de dringende ontruiming nonsens was. Alleen GroenLinks en SP waren tegen. Want er was totaal geen plan wat er dan met de lege ruimte moest gebeuren. De PvdA maakte het helemaal bont met het voorstel om de schade aan het gebouw op krakers te verhalen. Helaas kan de gemeenschap geen schade verhalen op de gemeente voor de volstrekt voorbarige sloop van dit gebouw. In afwachting van de nieuwbouw van poptempel Doornroosje hadden daar minstens nog een paar jaar leuke activiteiten kunnen plaatsvinden. Lelijk en zinloos staan de restanten er nu bij. Op zijn minst kan er op de kale plek extra stallingruimte voor fietsen komen. Er is zelfs nog een fietsenkelder aanwezig. Die niet lekt.
Leve de kredietcrisis!
De lelijkste locatie van Nijmegen werd door kunstenaar Jac. Splinter in 2005 na veel gemeentelijke tegenwerking en de dwarsliggende burgemeester Guusje ter Horst omgetoverd tot het prettigste plein in de stad. Helaas slechts tijdelijk, in afwachting van de grootscheepse vernieuwing van dit stadsgebied rond Plein 1944. Via een dubieuze ‘meningspeiling’ met een dramatisch lage opkomst van nog geen 20 procent, sleepte projectontwikkelaar ING Real Estate de opdracht in de wacht.
De oorspronkelijke bouwplannen waarvoor werd gestemd, zijn ondertussen zodanig gewijzigd dat er eerder sprake is van kiezersbedrog. De nieuwe extra hoge hoogbouw schermt de zon af van het verkleinde plein zodat een kille stenen binnenplaats resteert. Reden genoeg dus om een nieuwe meningspeiling te houden. Alleen durft niemand in de politiek dat aan. Want duidelijk is dat het gemoedelijke gras van Park ’44 de Nijmegenaren bekoort en dat iedereen dat het liefst zo wil houden. Maar er gloort hoop. Dankzij de kredietcrisis is de oorspronkelijke datum waarop het gebied op de schop gaat al enkele keren verschoven. En nu is het al zover dat er helemaal geen datum meer wordt genoemd, al het geveinsde optimisme van de betrokken partijen ten spijt. Nog een beetje recessie erbij, en wie weet wordt alles afgeblazen waardoor het centrum toch mooi en gezellig blijft.
Bordenwoud.
Wie met zijn tweeën over de stoep naast elkaar wil lopen, ondervindt in het centrum letterlijk hinderpalen van talloze verkeersborden. Vandaar dat GroenLinks-wethouder Jan van der Meer de term ‘bord-neutraal’ introduceerde toen de gemeenteraad eind vorige maand vroeg om een speciaal bord te plaatsen bij winkelstraten waarvan voetgangers en fietsers gezamenlijk gebruikmaken. Als er een bord bij komt, moet een ander bord verdwijnen. Ervan uitgaande dat er in principe geen zinloze borden staan, moet er dan een keuze worden gemaakt tussen bijvoorbeeld het opheffen van verkeersverboden of het nieuw voorgestelde bord. Ondertussen is het wachten op de eerste verkeersbordenpaal-danser(es) die als een echte verstedelijkte Tarzan sierlijk springt van verkeersbordenpaal naar verkeersbordenpaal.


Tekst en foto’s Max van Wel

 

Webmaster: Joris Teepe