[ vooraf ]
---
Stalkende politie

Exclusief
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
CWZ verscherpt rookbeleid door rookruimte te verplaatsen naar overkant straat
---
[ Recensies ]
---
[ zie ]
Het muZIEum opent gesloten ogen


[ lees ]
Zinloos gestraf


[ hoor ]
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
politieke soap

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
Zorghotel als springplank naar werk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De Montage Editie: juli 2004

---
Artikel:
Rechtomteweten.nl Editie: juli 2004

---

--== achtergrond ==--

Bona Baana:

kleinschalig met groots resultaat


Alle kinderen hebben gelijke rechten. In het Bantoe, een taal in Oost-Afrika, luidt dit gezegde „Bona Baana”. Hiernaar vernoemde zich de Nijmeegse stichting die nu al veertien jaar succesvol aan de weg timmert met kleinschalige projecten voor kansarme jongeren.

door Jasper de Glas

Yvon van Lankveld bij het project People for People in Rwanda.
foto: Fred Kasigwa
„Buren die elkaars vijand waren en oorlog voerden, werken nu samen aan veeteelt”. Enthousiast vertelt Yvon van Lankveld over het koeienproject van People for People in het eens zo verscheurde Rwanda. ”Door het koeienproject voeren buren nu gesprekken met elkaar, onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Het gebeurt zelfs dat de ene buur erkent de andere buurman te hebben vermoord en het lijk in een greppel te hebben gedumpt. Het lijk wordt gezocht en krijgt een graf. Dat geeft dan weer rust voor de achtergebleven weduwe. Ze moeten toch verder samen.”

Van Lankveld heeft een gesubsidieerde baan bij Bona Baana en werkt met vijf vrijwilligers die naast hun baan werken bij Bona Baana. Met deze stichting werven zij sponsors om regionale projecten in Oost-Afrika te ondersteunen. Het koeienproject beschouwt ze als een van de mooiste projecten. „Dit project zorgt voor verzoening tussen overlevenden, ex-gevangenen en teruggekeerde vluchtelingen.”

Het zijn kleine projecten waarvan het resultaat direct is te zien, waar Bona Baana zich voor inzet. Met het ingezamelde geld bieden ze naast financiële ondersteuning ook hulp met goederen en medische bijstand. Zo startte People for People een bakkerij waar jongeren een vak kunnen leren.

Door de oorlog andere gezinssamenstellingen in Rwanda.
foto: Yvon van Lankveld
In 1999 richtten Toby Mulder en Wil Meertens Bona Baana op nadat ze een reis maakten in Oost-Afrika rond het Victoriameer. Van Lankveld: „Tijdens die reis kwamen ze tot het inzicht dat ze beter hulp konden bieden door vanuit Nederland lokale initiatieven te ondersteunen dan daar persoonlijk zelf actief te zijn. Bona Baana ondersteunt nu vijf projecten in Uganda, Rwanda en Kenia. Vrijwilligers en stagiaires bezoeken deze geregeld om te assisteren en verslag uit te brengen in Nederland”.

Van Lankveld maakte dit jaar een rondgang bij onder meer het Temakproject in Kenia. Hier is met een middelbare school landbouwirrigatie opgezet. „Dat blijkt een groot succes. Waar eerst mensen en vee ziek werden van het water, beschikt de bevolking en haar vee nu over schoon en vers drinkwater.”

Het eerste project van Bona Baana was Care for others, een organisatie die zich inzet voor weduwen en wezen in het Sorotidistrict in Uganda. In 1999 maakte Bona Baana daar de bouw van een technische vakschool mogelijk. „Het was een enorm ontregeld en arm gebied. De vakschool zorgde ervoor dat jongeren, ook als ze niet konden lezen en schrijven, toch een vak konden leren”, vertelt Van Lankveld hierover. „De jongeren verblijven daar intern en een paar jaar terug spoelde door een stortvloed aan regen de hele jongensslaapzaal weg. Die staat inmiddels weer overeind. Door het ministerie van onderwijs van Uganda kreeg de school een officiële erkenning om elektriciens op te leiden.” Care for others was de stimulans om ook andere projecten op te zetten.

Projecten van Bona Baana

Uganda:
Care for Others (sinds 1998): Hulp aan wezen, weduwen
MCAFS (sinds 2004): Ondersteuning aan kinderen, familie en landbouw
Miremba (sinds 2005): Vrouwencentrum

Rwanda:
People for People (sinds 2001): begeleiding gezinnen en helpen met verzoening

Kenia:
Temak (sinds 2001): Hulp aan tienermoeders, jonge weduwen, meiden in de prostitutie, schoolafhakers en met hiv besmette vrouwen

 
 
Bottendaal

Het geld voor de activiteiten van Bona Baana komt merendeels van donateurs. Verder krijgen ze geld van stichting Basta, Emmaus en Overal en ontvingen zij co-sponsoringsgeld van de Wilde Ganzen en Oxfam Novib. „Het is tegenwoordig wel moeilijker co-sponsoringsgelden te krijgen. Ze willen tot in detail weten waar het binnengehaalde geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. En waar vroeger het opgehaalde geld verdubbeld werd, krijgen we nu hooguit een derde boven op onze inkomsten.”

Naast de projecten in Oost-Afrika verzorgt Bona Baana gastlessen op scholen in Nederland. Het accent ligt daarbij op de rechten van het kind. Deze lessen zijn interactief opgezet door beelden af te wisselen met een doe-opdracht of een klasgesprek. Hierin kunnen onderwerpen als kinderarbeid, straatkinderen of kindsoldaten aan bod komen. De kleine vergoeding voor die lessen gaat rechtstreeks naar projecten in Oost-Afrika.

Sinds 2001 organiseert Bona Baana jaarlijks het Afrikafestival in de wijk Bottendaal met optredens, workshops en een picknick als hoogtepunten van het programma. Van Lankveld hoopt dit jaar vijfduizend euro op te halen. Gemiddeld komen er ongeveer vierhonderd mensen op af. „Het is altijd erg gezellig op het festival en voor Bona Baana de happening van het jaar!”

Voor meer informatie:
www.bonabaana.nl

 

Webmaster: Joris Teepe