[ recensies ]
---
Afhaalaziaten onder de loep
---

[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Nieuwe burgemeester
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
„Verhuren alleen is niet voldoende, het gaat om mensen”
Editie: 2008

---

--==„Als je die koppies ziet, dan smelt je.”==--
Nijmeegse zet afdeling Save the Children op

Save the Children is wereldwijd de grootste en oudste onafhankelijke organisatie voor kinderrechten. In Nederland bestond tot voor kort alleen een landelijke afdeling. Onlangs is daar verandering in gekomen. Susan Weerd (23) is coördinator van de regioafdeling Arnhem/Nijmegen. Bevlogen vertelt zij over haar plannen, haar ambities en beweegredenen.

door Frytskje Simonis

„Ik heb me altijd betrokken gevoeld bij kinderen. Vroeger zag ik op tv de filmpjes van Novib en Unicef, heel intrigerend. Het is voor mij niet meer dan logisch dat ik er verder mee aan de slag ben gegaan.”
Weerd studeerde de afgelopen vier jaar culturele antropologie in Nijmegen. Tijdens haar studie ontdekte ze dat Afrika haar het meest aantrok. „Een paar jaar geleden ging ik er voor het eerst heen om te werken in een weeshuis. Ik vond het heel indrukwekkend hoe dankbaar en gelukkig de kinderen al waren met, bij wijze van spreken, een coladopje. Soms heb je het gevoel dat je maar weinig doet, maar vaak vinden zij het dan al geweldig. Als je die koppies ziet, dan smelt je.”

Eenmaal in Nederland wilde Weerd weer snel terug naar Afrika. Haar afstudeeronderzoek deed ze in Zuid-Afrika. „Ik ging er heen omdat de aids-problematiek er gigantisch is. Ik wilde weten hoe kinderen hiermee omgaan, hoe zij een weg weten te vinden in een wereld die zo vijandig op hen over moet komen.” Op de school voor straatkinderen, waar Weerd werkte, zag ze vooral jongens en meisjes die heel hard waren geworden door het leven op straat en door het verlies van hun familie. Dankzij die school vonden ze een plek waar ze hulp kregen, maar zeker ook een plek om plezier te maken. Ondanks de problemen van het leven op straat, zoals mishandeling en drugs, hadden ze er lol.” „Toen realiseerde ik me pas echt dat kinderen werkelijk heel belangrijk zijn voor de toekomst van een land. Veel kinderen hebben geen ouders meer en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen niets doen aan het onrecht dat hen wordt aangedaan. Het is goed dat er organisaties zijn die kinderen niet links laten liggen.”

foto: archief Susan Weerd

Op jacht naar een baan zag Weerd de vacature voor de functie van coördinator staan. Het is een vrijwilligersfunctie, maar dat maakt haar weinig uit. Ook als ze een betaalde baan vindt blijft ze dit doen. Weerd koos voor Save the Children omdat zij zich kan vinden in de methoden van de organisatie. Save the Children werkt met name in de landen zelf en laat de mensen zelf de projecten uitvoeren. Ook hier in Nederland wordt het beleid niet van bovenaf opgelegd. „We timmeren stevig aan de weg. Op kantoor in Den Haag staan ze altijd open voor nieuwe ideeën, met name van vrijwilligers. Ik vind dat een goede en gezonde manier van werken.”

Kinderschoenen


Het opzetten van een nieuwe afdeling vereist creativiteit, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Weerd ziet het als een uitdaging en heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. „De eerste kennismakingsgesprekken met vrijwilligers heb ik inmiddels achter de rug. Het zijn heel enthousiaste mensen. Vooral als je samen de mogelijkheden bespreekt komen er heel leuke ideeën uit. Ik krijg dan een wat concreter beeld van de plannen en we maken elkaar enthousiast.”


Weerd te midden van kinderen in Afrika.
foto: archief Susan Weerd

Uit de eerste brainstormsessies kwam al een hele reeks ideeën naar voren. De vrijwilligers willen les gaan geven op basis- en middelbare scholen, ze gaan bedrijven betrekken bij de strijd voor kinderrechten en natuurlijk zijn ze aanwezig op allerlei evenementen. Weerd vindt het belangrijk dat met name jongeren worden betrokken bij het werk. „Het is belangrijk te zorgen voor bewustwording van de problemen van kinderen in andere landen”, stelt ze. Daarnaast gaat ze praten met ondernemers over hoe zij een duit in het zakje kunnen doen. „Nu is er bijvoorbeeld een landelijke actie in samenwerking met Ikea. Bij aankoop van sommige producten gaat vijftig cent van de opbrengst naar Save the Children en vijftig cent naar Unicef. Bij kleine bedrijven vragen we natuurlijk niet om zo’n grote bijdrage, alle hulp is welkom.”

Weerd heeft nogal wat vrijheid in het werk in de regio. „De meeste projecten staan nog in de kinderschoenen, het is onze taak om aan de ontwikkeling bij te dragen. „Er is nog zoveel mogelijk. Soms vind ik het wel jammer dat je klein moet beginnen, het liefst had ik natuurlijk al een enorme batterij met vrijwilligers om aan de slag te gaan. Maar dat komt nog wel.” •


Save the Children werd in 1919 opgericht door de Engelse Eglantyne Jebb. Zij wilde hiermee opkomen voor de kinderen die slachtoffer waren geworden van de Eerste Wereldoorlog. In 1981 werd Save the Children Nederland opgericht, Koningin Juliana werd erevoorzitter en bleef dat tot haar dood in 2004. Uitgangspunt van de organisatie is Het Verdrag van de Rechten van het Kind, dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aangenomen.

bron: www.savethechildren.nl

 

Webmaster: Joris Teepe