[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
Steeds meer supermarkten op zondag open
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Kort en Bondig

<
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---

--==Ontmoetingsplek Bataforum==--
Trefpunt voor een duurzame en eerlijke wereld

Of het nu gaat om de kredietcrisis, streekproducten, vreemdelingenbeleid, de Gaza-strook of leegstand van panden. Nijmegenaren die hierover met anderen van gedachten willen wisselen of ideeën bespreken, kunnen daarvoor terecht bij Bataforum, de ontmoetingsplek voor mensen die een sociale samenleving willen.

door Arnout Drent

De betrokkenen bij Bataforum timmeren nu bijna drie jaar aan de weg om mensen bijeen te brengen en het debat aan te wakkeren. Zij ondergingen recent nog hun organisatorische debat-vuurdoop met een debat over leegstand en woningnood en het al dan niet invoeren van een antikraakwet. Ongedeerd kwamen zij uit de woordenstrijd, want het debat bleek geslaagd.

Rob Berends en Gertjan Altena, twee van de vele betrokkenen, zijn blij met de positieve reacties, vooral van de sprekers. „Zowel VVD-kamerlid Brigitte van der Burg als de samenstellers van het Witboek Kraken stuurden een bedankmailtje dat het debat zo open en fair verlopen was.” Het kraakdebat, geslaagd in zijn opzet, bracht wel de nodige kosten met zich mee. Een subsidieaanvraag bij de gemeente kreeg als antwoord „er is geen geld.” Alternatieve clubs, lokaal en landelijk, zegden gelukkig wel subsidies en fondsen toe.

Café van Buren vormde 21 januari het decor voor een bruisend debat tussen twee panels en een geïnteresseerd publiek, veel krakers en sympathisanten. In het landelijke panel zaten VVD-kamerlid Brigitte van der Burg, kraakhistoricus Eric Duivenvoorden en René van Genugten van de Woonbond. Het lokale panel bestond uit CDA-raadslid Chantal Teunissen, GroenLinks-raadslid Wouter van Eck en Stoffel Spierings van het Nijmeegse woon-werkpand De Grote Broek.

Het idee voor een debat over dit onderwerp leefde al langere tijd. Altena: „Eerdere pogingen hiertoe liepen niet zo vlot. In onze ogen belangrijke sprekers zegden af. Nu hadden we in Café van Buren voor het eerst een goed georganiseerd debat met een opkomst van zo´n negentig mensen. Het debat was geanimeerd, goed geleid, mensen gaven elkaar fatsoenlijk de ruimte.”

Berends ziet de naamsbekendheid van Bataforum geleidelijk groeien. „Het aantal abonnees op de nieuwsbrief stijgt beetje bij beetje. De website wordt flink bezocht en het aantal deelnemers aan discussies neemt toe.” Hij merkt dat mensen en toevalligheden de animo sterk bepalen, waardoor de ene open avond vijf bezoekers kent, en de andere vijfentwintig. De grote belangstelling voor het kraakdebat is voor Berends een opsteker. „Dit succes helpt weer bij volgende debat- en open avonden. Het is dan makkelijker mensen te benaderen.”

Het idee voor een trefpunt om ideeën uit te wisselen en initiatieven te bespreken voor een sociale samenleving kwam voort uit vroegere groeperingen zoals Keer Het Tij Nijmegen en het Nijmeegs Platform tegen de Nieuwe Oorlog. Tegelijkertijd was er in 2006 de opening van de expositie ‘Pierson mot Blieve!’ over de krakersrellen van toen 25 jaar geleden. In museum De Stratemakers-toren en op een debat- en herdenkingsavond over de Pierson zagen vele oude bekenden elkaar terug en borrelde de behoefte aan meer samenwerking op.

Kwinkslag

De ideeën kregen een maand later concreet vorm toen de verschillende groepen elkaar weer tegenkwamen op het Nederlands Sociaal Forum (NSF) toen dat neerstreek in Nijmegen. Mensen die zich op allerlei terreinen inzetten, ontdekten dat er lokaal veel activiteiten waren, maar dat deze erg los van elkaar stonden. Het initiatief voor een lokaal platform met een maandelijkse ontmoetingsplek wist zich daardoor al snel gesteund door allerlei individuen en groeperingen.

„Officieel was Bataforum nog niet opgericht bij de komst van het NSF, al bestond het al wel als website-naam voor Keer Het Tij Nijmegen”, lichten Gertjan Altena en Rob Berends toe. „Het NSF had zeker een versterkend en verbredend effect gehad. Wethouder Lenie Scholten heeft daar nog reclame voor Bataforum gemaakt.” Ze schetsen het open karakter van het platform: het kent geen leden, maar wel een grote gevarieerde groep van betrokken mensen. Bataforum profileert zich nadrukkelijk als platform en ontmoetingsplek voor uitwisseling van informatie en ervaring. De naam is een kwinkslag naar de oudst bekende naam voor Nijmegen: Oppidum Bata-vorum.

De agenda komt tot stand tijdens de open avonden waarop iedere betrokken Nijmegenaar welkom is. Aangedragen thema´s en ideeë n worden verstuurd naar mensen die zich op de forumlijst hebben aangemeld. Zij zijn daarmee uitgenodigd om mee te praten en te brainstormen. Berends: „Het brengt mensen samen die elkaar anders misschien niet hadden gevonden. Het platform is zo een ontmoetingsplek om elkaar te informeren. Mensen die ergens goed van op de hoogte zijn, daarvan leren anderen weer. Ook bij praktische zaken zoals het organiseren van activiteiten.”

www.bataforum.nl

Bataforum brengt mensen samen die elkaar anders misschien niet hadden gevonden.
foto: Jan Lintsen

 

Webmaster: Joris Teepe