[ recensies ]
---
[hap]
Milieuverantwoord eten

---
[lees]
‘Of kom er gewoon bij’

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
oplevering Stadsbrug weer vertraagd
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

--==Gemeente schimmig over kosten Dar==--

Openheid van zaken in afvalcontract

Betalen Nijmegenaren voor de afvalinzameling te veel waardoor de Dar in omliggende gemeenten als Cuijk onder de prijs kan werken? Dat is wat commerciële bedrijven zich afvragen. Voor exacte bedragen is inzage in de dienstverleningsovereenkomst nodig. En die inzage blijkt vooralsnog niet mogelijk met als reden ‘bedrijfsgevoelige informatie’. Openheid van zaken lijkt nu toch ophanden, belooft wethouder Hans van Hooft sr. aan De Nijmeegse Stadskrant.

door Arnout Drent

In omliggende gemeenten doet de Dar de afvalinzameling voor een aanzienlijk lager bedrag per huishouden. In Cuijk zelfs fors goedkoper dan in Nijmegen.

Geert Steeghs, manager overheidsdiensten van het private bedrijf SITA, verbaast zich erover dat de Dar in Cuijk in 2007 inschreef voor 25,25 euro per huishouden per jaar. „Dat is een tarief ver onder dat van commerciële bedrijven, die rond de 32 euro zaten.” Het verschil zit volgens hem niet in de kosten van personeel of materieel, „die liggen tegenwoordig aardig gelijk bij alle bedrijven”.

In tegenstelling tot de zakken liggen de kosten van de Dar niet op straat.
foto: Henk Braam

Volgens SITA kon de Dar zo laag inschrijven dankzij de hogere tarieven in Nijmegen. Betalen Nijmegenaren voor de afvalinzameling dus te veel zodat de Dar in omliggende gemeenten onder de prijs kan werken?

De kosten die de Dar in Nijmegen maakt voor de afvalinzameling blijken een goed bewaard geheim. Zowel de Dar als de gemeente, die 100 procent eigenaar is van de Dar, beschouwt die als bedrijfsgevoelige informatie. Zo valt niet te controleren of de Dar de daarvoor bestemde miljoenen ook echt alleen gebruikt voor de afvalinzameling.

De gemeente Nijmegen financiert de kosten voor afvalinzameling uit de afvalstoffenheffing die de inwoners betalen, de inkomsten van groene huisvuilzakken en de opbrengst van afvalstromen op de milieu­straat. Totaal levert dat in 2009 zo’n 5,4 miljoen euro op. De circa 75.000 huishoudens die Nijmegen telt, betalen daarmee gemiddeld 72 euro per huishouden. De kosten van de milieustraat zijn overigens niet inbegrepen in het tarief dat de Dar in het Land van Cuijk hanteert.

Die 5,4 miljoen euro die de gemeente int, is alleen bedoeld om de afvalinzameling te bekostigen, zo liet de gemeente weten. De Dar levert ook nog andere diensten, zoals straatreiniging, riool-, kolken- en vetputreiniging, ongediertebestrijding, exploitatie van de milieustraat en gladheidsbestrijding. Al deze andere diensten betaalt de gemeente uit de algemene middelen, waaronder de onroerendezaakbelasting. In totaal telt de gemeente voor 2009 ongeveer 19,8 miljoen euro neer voor het complete takenpakket, inclusief de afvalinzameling.

De tarieven van de Dar en de kosten voor het totale afvalpakket zijn volgens fractievoorzitter van GroenLinks Noël Vergunst niet ter sprake gekomen bij het nieuwe contract voor volgend jaar. „Het onderwerp van het aflopende afvalcontract is in april doorgeschoven, omdat de kwestie rond de Keizer Karel Podia uitliep. Tijdens de Politieke Avond van 13 mei stond het ineens in de besluitronde, terwijl er volgens mij nog een ronde wensen en bedenkingen aan vooraf moest gaan.”

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr.: „De Dar is in 2000 verzelfstandigd met een contract waarin een verplicht bedrag van zo’n 20 miljoen euro per jaar is vastgesteld. Oorspronkelijk was die dienstverleningsovereenkomst (dvo) een blanco cheque voor de afvalinzameling en reiniging. In de loop der jaren is dat aangescherpt. Maar we zaten tien jaar aan dat afgesproken bedrag vast. De Dar maakt winst en er hoeft geen geld bij, dus ik zie geen reden voor ongerustheid in deze kwestie”.

Of de Dar daadwerkelijk 19,8 miljoen euro nodig heeft voor het hele takenpakket en wat de diverse kostenposten precies bedragen, blijft geheim. De gemeente geeft niemand inzage in de dvo met de Dar. Als reden wordt aangevoerd dat de Dar eveneens afval inzamelt bij andere gemeenten en bedrijven. De gemeentewoordvoerder: „De Dar heeft er belang bij dat er geen bedrijfsgevoelige informatie naar buiten komt op basis waarvan concurrentie de calculaties kan natrekken. Er zijn afspraken met de Dar dat we dergelijke bedrijfsgevoelige informatie niet publiek maken”.

„Dit is heel vreemd”, geeft Hans van Hooft jr. van de SP aan. „Er is geen sprake van concurrentie, dus de inhoud van die dvo moet gewoon bekend zijn.” De vraag waarom er geen inzage mogelijk is, legde hij voor aan Hans van Hooft sr., die als wethouder de dvo’s mede ondertekent. Die gaf te kennen dat de inhoud inderdaad openbaar moet zijn.

Geert Steeghs van SITA: „Tot nu toe was er geen inzage mogelijk. Als die dvo nu openbaar wordt, dan kan er naar exacte bedragen worden gekeken. Wij zijn er niet op uit om de Dar in Nijmegen uit te schakelen. We gunnen de gemeente Nijmegen haar eigen bedrijf. Alleen stellen wij de oneerlijke concurrentie door overheidsbedrijven aan de kaak. Wij willen graag een open en eerlijk debat hierover, maar dat is lastig als je te maken hebt met een gemeente die zegt: daar heb je niets mee te maken”.

De Dar wil de concessie voor het Land van Cuijk nu uitbesteden aan het commerciële bedrijf Van Gansewinkel. Dit bevreemdt Steeghs nog meer. „De tarieven van Van Gansewinkel waren destijds een stuk hoger dan die van de Dar. De gemeenten gaan niet méér betalen aan de Dar, dus wie gaat dat verschil bijleggen?” Tim Keser, woordvoerder namens Van Gansewinkel, bevestigt dat het contract per 1 juli wordt overgenomen door Van Gansewinkel. „Wij doen echter geen uitspraken over tarieven, ook niet over de kosten van het totaalpakket”. •

 

Een soortgelijke kwestie

De gemeente Leeuwarden verzelfstandigde in 1999 haar gemeentelijke afvaldienst in het bedrijf Omrin, waarvan het voor 30 procent aandeelhouder is. Vervolgens gunde Leeuwarden aan Omrin de afvalinzameling onderhands. In 2005 verwierf het bedrijf Omrin het contract om afval op te halen in de Groningse gemeenten Winschoten, Scheemda en Bellingwedde. Oneerlijke concurrentie, vonden de private bedrijven SITA en Van Gansewinkel. Want Omrin hanteerde bij de aanbieding aan de Groningse gemeenten buitensporig lage tarieven, terwijl de tarieven voor Leeuwarden veel hoger lagen. Zij vroegen daarom inzage in de dienstverleningsovereenkomst. Die kregen zij niet, onder het mom van bedrijfsgevoelige informatie. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verkregen zij uiteindelijk toch inzage. Daaruit bleek dat de kosten die Omrin aan Leeuwarden doorberekende erg hoog waren. Daarop dienden SITA en Van Gansewinkel een klacht in bij de Europese Commissie voor het overtreden van het aanbestedingsrecht en ongeoorloofde staatssteun. Vooruitlopend op de uitspraak heeft de Nederlandse staat van de Europese Commissie al een bericht van ‘ingebrekestelling’ ontvangen over het niet zuiver toepassen van aanbestedingsregels.

 

Webmaster: Joris Teepe