[ vooraf ]
---
Domjon: het referendum
---
Domjon: de propaganda
---
[ recensies ]
---
|Hap|
De beste ballen van Nijmegen

---
|CD|
Bencer krijgt zonder Spud meer smoel

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en Bondig
---
[ cartoon ]
---
Klein klein kleutertje wat doe je in mijn hof...
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Emancipatie onder scholieren nog ver weg
Editie: mei 2006

---
Artikel:
Van Radio Rataplan tot Al Jazeera
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---

--==Over hoeren en koeien==--
Emancipatie onder scholieren nog ver weg

„Een meisje wordt vaak gekeurd als bij een vleeskeuring als ze door de kantine loopt. Dan wordt ze gewoon voor koe uitgemaakt.” Volgens Marijke Naezer laat de beeldvorming rond vrouwelijkheid en mannelijkheid onder scholieren na jaren van emancipatie nog altijd te wensen over. Als gevolg van deze beeldvorming gebruiken jongeren bijnamen voor elkaar die rechtstreeks betekenis geven aan sekse, uiterlijk en seksualiteit.

door Martine Iedema

Marijke Naezer (23), afgestudeerd in de Sociaal Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar de beeldvorming rond vrouwelijkheid en mannelijkheid onder scholieren. Met haar scriptie Zij is een hoer, hij is stoer. Gender en bijnamen onder Nederlandse scholieren won zij de prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs 2003–2005. Het is de prijs (publicatie in boekvorm en 350 euro) voor de meest vernieuwende doctoraalscriptie op het gebied van gender, seksualiteit, emancipatie en vrouwenstudies. Herstellende van een blindedarmontsteking, maar met een stralend gezicht, vertelt Naezer over haar missie: de emancipatie verder bevorderen.

De emancipatie is nog lang niet voltooid?
„Inderdaad. Het pakt zo vaak oneerlijk uit voor de meisjes. De achtergrond ligt in onze traditie, zoals we het gewend zijn. Maar dat wil toch niet zeggen, dat het zo goed is? Ik zie het echt als een missie, om van de daken te schreeuwen, dat wat emancipatie betreft er nog veel moet gebeuren. Al is het maar dat mensen hierover gaan nadenken. Dat is de eerste stap naar verandering.”


Waarom heb je je toegelegd op de bijnamen die scholieren hanteren?
„Daarmee breng ik in kaart hoe onder jongeren gedacht wordt over mannelijkheid en vrouwelijkheid. De bijnamen die jongeren gebruiken, hebben te maken met het beeld van hoe jongens en meisjes moeten zijn. Wanneer is een meisje een hoer? Een jongen vond een meisje dat met heel veel verschillende jongens praatte al een hoer. Als ik vroeg naar het waarom, was het antwoord heel vaak: het hoort gewoon niet. Als stoere jongen laat je je niet vertellen wat je moet doen. Dus slenter je door de kantine, want je haast je voor niemand. Je ziet die jongens in de kantine denken: het maakt me geen zak uit.”
Marijke Naezer: „De heteroseksuele norm zit nog steeds overal in verweven.”


Zie je een oorzaak voor die starre beeldvorming?
„Dit alles komt voort uit de dominante norm. Deze norm zit in de hele maatschappij verweven, in videoclips, televisie en tijdschriften. Op iedereen wordt een label geplakt. Dit label is best strikt, je komt er niet zomaar weer van af. Het lijkt tegenwoordig wel of je mag zijn wie je wilt zijn, maar dat is toch zelden echt zo. Je zult er maar niet bij horen, dat is vreselijk, dus doe je mee met de rest.”


Dus wat gewoon is, is cultureel bepaald?
„Zeker wel, voor een groot deel wel. Het zit ingebakken in de cultuur, verankerd in de samenleving. Eigenlijk is het in deze tijd schokkend, maar ook begrijpelijk dat jongeren zo traditioneel denken, omdat de heteroseksuele norm nog steeds overal in verweven zit. Het valt tegen hoe weinig er veranderd is. Er leven heel oude stereotypen. Hoewel scholieren wel toegang hebben tot andere ideeën, krijgen ze thuis en op televisie ouderwetse opvattingen opgedrongen. Muziekvideo’s frustreren me helemaal. Geen wonder dat meisjes steeds maar worden afgerekend op hun uiterlijk. We willen wel veranderen, maar het lukt toch niet helemaal. Het wordt wel wat opener, kijk maar eens naar de discussieprogramma’s op televisie.”


Heb je de onderzoeksresultaten teruggekoppeld naar de school?
„Ja, dat heb ik zeker gedaan. Het zou mooi zijn als docenten er iets mee doen. En de schoolleiding zou ik graag eens in de kraag willen vatten. Zowel voor de school als voor de overheid geldt dat het belangrijk is dat de discussie over emancipatie wordt aangewakkerd. Het gebeurt wel, maar het mag meer uitgebreid worden. Mijn boek kan daar misschien een impuls aan geven. Ik vind het een kans, ook voor hen, om er iets mee te doen. Als de leerlingen zwart op wit lezen wat ze eigenlijk zeggen en doen, opent het ze misschien de ogen. Leraren zijn volgens mij vaak iets te veel gericht op hun vak en verder vergeten ze een beetje wat er daaromheen gebeurt.”


En, al iets met het prijzengeld gedaan?
„Ik heb heel stoere laarzen gekocht. Eigenlijk is ‘stoer’ voor de jongens, maar ik heb het me deze keer toegeëigend.”

 

Webmaster: Joris Teepe