[ vooraf ]
---
Airport Nijmegen
1 reacties
---
Identificatieplicht
---
De montage
---
[ verder ]
---
Column
[Intrigant]

1 reacties
---
Nijmeegse Zaken
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
„Verhuren alleen is niet voldoende, het gaat om mensen”
Editie: 2008

---

--==Donjon of reclamezuil==--
Gerommel in het Valkhofpark

Een namaakdonjon van 48 meter hoog als uitkijktoren in het Valkhofpark. Dat willen de Valkhofvereniging en het Nijmegen2000 comité om de jubileumfestiviteiten luister bij te zetten. In mei moet de bouw van het gevaarte beginnen. Toch blijken er nog de nodige adders onder het gras te zitten.

door Argé Nieuwenhuijzen

De nieuw te bouwen toren moet exact op de plaats komen waar zich de donjon van de oorspronkelijke Valkhof-burcht bevond. Er zijn echter geen bouwtekeningen van de oorspronkelijke burcht, alleen enkele schilderijen. Daar wringt al direct de schoen voor Pieter Jansen van het Platform voor Behoud van het Valkhofpark. “Er zijn geen proefboringen gedaan om te zien of het park zo’n bouwsel, dat ik een reclamezuil noem, wel aankan. Men is louter op die oude afbeeldingen afgegaan. Op elk schilderij heeft de toren echter weer een andere hoogte en dus ook een ander gewicht.”

Dat het geen stenen toren wordt, maar een met doeken omwikkelde steigerconstructie en daardoor veel lichter dan het oorspronkelijke bouwwerk, maakt op Jansen weinig indruk. “Om een dergelijke toren te plaatsen, moet een betonnen plaat in het park worden aangelegd die ettelijke tonnen weegt. Bedenk dat de Valkhofburcht in 1797 is gesloopt. Er is niets bekend over de bodemgesteldheid en of de fundering van het oorspronkelijke kasteel na ruim tweehonderd jaar nog intact is.”

Ook de mogelijkheid dat de donjon na afloop van het jubileumjaar blijft staan, stuit hem tegen de borst. “Het geeft mij het gevoel dat het hier gaat om de zoveelste poging om een nieuwe Valkhofburcht te bouwen in het monumentale park. Daar maakte toenmalig staatssecretaris Nuis van Cultuur in 1997 al ernstig bezwaar tegen. Het park komt voort uit het kasteel en niet andersom.”

Darmklachten

foto: Art Wubben
De brief van de bewindsman werd op 27 januari 1997 aan het Nijmeegs college gestuurd. Daarin staat de volgende passage: Het Valkhof is een locatie van uitermate groot archeologisch en cultuurhistorisch belang, hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in een drievoudige bescherming. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat bescherming per definitie niet tot bevriezing mag leiden, meen ik dat er in dit geval geen ruimte is voor grootschalige initiatieven, ook niet onder de noemer van historische reconstructie of inspiratie.

Voor de plaatsing van de toren moet vanwege de ingreep in het park toestemming worden verleend door twee instanties: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het Rijksbureau voor Monumentenzorg (RBMZ). Daarnaast moet een vrijstelling van het bestemmingsplan worden aangevraagd. In eerste instantie was deze vrijstelling verleend, maar omdat er een lift in de toren wordt aangebracht, ligt deze vrijstelling sinds 25 januari opnieuw in de bezwaarschriftenprocedure.


Jansen is niet tevreden over de wijze waarop de bezwaarschriften toen in behandeling zijn genomen. “Eén bezwaarschrift schijnt nooit aangekomen te zijn en hoewel het gebruikelijk is dat je zoiets mondeling komt toelichten, hebben wij daar nooit een uitnodiging voor ontvangen.” Jansen heeft er geen problemen mee dat er iets in het park wordt gedaan, “maar moet het dan zo’n groot en zwaar geval zijn?”

In tegenstelling tot wat velen verwachten, is Godfried Verstegen van de Valkhofaffaire geen tegenstander van de donjon: “Ik kan daardoor waarschijnlijk de grote tent niet neerzetten. Dat is niet leuk, maar dat is geen reden om de Affaire dit jaar niet door te laten gaan. Ik maak me eerder zorgen over het uitblijven van de vergunning voor het festival. Dat bezorgt me al een maand of vijf maag- en darmklachten. Ik kan niets programmeren.”

Een ander verhaal is de opmerking van burgemeester Guusje ter Horst dat er geen publieksevenementen meer in het park gehouden mogen worden. In oktober staat een voorstel van die strekking op de agenda van de gemeenteraad. Wouter van Eck van GroenLinks betwijfelt of dat voorstel het haalt. “Zelf vind ik het een mooi park waar je best evenementen kan houden, zolang je er maar voorzichtig mee omspringt.”

 

Webmaster: Joris Teepe