[ vooraf ]
---
De Montage

---
[ recensies ]
---
De Stadskrant Verse Patattest
---
Tuesday Night Live
---
In gevecht met een luipaard in Namibië
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Nijmeegse archeologen misleid
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

--==Brood, bed, bad en verdere behandeling==--
Rust en regelmaat bij 24-uursopvang verslaafden

Nijmeegse dakloze alcohol- en drugsverslaafden hoeven niet meer op straat rond te zwerven. Ze kunnen hun heil zoeken in het Multifunctioneel Centrum. Dit 24-uursopvangcentrum is niet alleen gericht op hun basisbehoeften, maar streeft ook naar stabiliteit en probeert hen aan te zetten tot activiteit.

door Arnout Drent

In het voormalige Stedelijk Gymnasium aan de Van Schevichavenstraat is sinds maart 2004 het Multifunctioneel Centrum (MFC) gevestigd voor mensen met zware verslavingsproblematiek. Orlando MacDonald werkt als praktijkbegeleider van de MFC-medewerkers. „Zo’n dertig verslaafden maken elke nacht gebruik van de opvang, maar nu de dagen kouder worden is de bezettingsgraad hoger. Bij de dagopvang komen zo’n veertig tot zestig mensen.” Behalve een dag- en nachtopvang met veertig bedden, kent het gebouw ook twee gebruikersruimten, de zogeheten spuit- en rookruimte. Daarnaast biedt het MFC medische zorg, methadonverstrekking, activiteitenprojecten en maaltijdverstrekking. Casemanager Marloes Joren licht toe dat bij iedereen die nieuw komt zorgvuldig wordt onderzocht of het MFC de juiste plek is. „De belangrijkste criteria zijn: langdurig verslaafd, dakloos en afkomstig uit Nijmegen. Daarna kijken we naar de vragen en het hulpverleningsverleden.”


MacDonald: „Kern van het verhaal is zorg, zorg, zorg.” foto’s: Art Wubben
Ieder wordt vervolgens gekoppeld aan een casemanager. Deze casemanager probeert contact te maken, te motiveren en coördineert de zorg rond de cliënt. „Daarbij staat de hulpvraag centraal. We proberen daarop aan te sluiten. Dit noemen we vraaggericht werken”, legt Joren uit. MacDonald: „Sommige cliënten hebben behoefte aan nachtopvang, anderen komen voor methadonverstrekking. We bekijken wat haalbaar is”.

Methadon is een heroïnevervangend middel dat onder andere ingezet wordt bij de overlastbestrijding. MacDonald: „Verslaafden hoeven dan niet meer de straat op en allerlei vervelende dingen uit te halen. Omdat ze hun methadon op een bepaalde plek moeten afhalen, heeft de verstrekking ook een reguleringsfunctie. Tegelijkertijd worden de cliënten rustiger en is er goed met ze te praten. Bij methadongebruik kunnen mensen gewoon functioneren en door de verstrekking haal je ze uit het illegale circuit.”

Rijexamen

Het MFC ziet afkicken en terugkeren in de maatschappij niet altijd als eindresultaat, vertelt MacDonald. „Je stelt kleine doelen, waaraan je probeert te voldoen. Je haalt de cliënten binnen, je geeft ze eten en een slaapplek. Daarnaast probeer je ze rust te geven, een goed gesprek te voeren en ze tot activiteiten aan te zetten. Belangrijk is dat ze orde en regelmaat in hun leven krijgen.”
Het probleem voor veel verslaafden is dat ze meerdere vormen van verslaving kennen, en daarbij vaak psychiatrische problemen hebben. „Een gewone afkickkliniek is dan niet altijd haalbaar voor ze, vanwege de meervoudige problematiek. Dan bekijken we of bijvoorbeeld opname in de dubbeldiagnosekliniek mogelijk is waar tegelijk aan de verslaving en de psychiatrische problemen wordt gewerkt”, aldus Joren. „Sommigen zijn meerdere malen opgenomen geweest. Je hebt het dan met hen over waarom het niet lukte om af te kicken en waar ze tegenaan liepen. Het is belangrijk voor het verdere traject om te weten waar je als hulpverlener rekening mee moet houden.” Volgens MacDonald is de terugval ook een leerproces. „Bij het rijexamen slaagt ook niet iedereen in een keer.”
Om overlast van cliënten zo veel mogelijk te voorkomen, is er maandelijks overleg met de Buurt Beheer Groep. Daarin zitten buurtbewoners en iemand van de gemeente. Een klachtenlijn en nauwe contacten met de gemeente en de politie zijn andere oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat de overlast sinds de komst van het MFC is afgenomen. „Minder dan 15 procent van de cliëntengroep veroorzaakt overlast”, laat pr-medewerkster Inge Nuijten weten. De Grift, Gelders centrum voor verslavingszorg, hanteert het ‘biopsychosociaal model’ als theoretisch uitgangspunt. Dat wil zeggen dat veel factoren een bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan van verslaving, waaronder genetische, biologische, psychologische, sociale en culturele factoren. In het samenwerkingsverband met onder andere Arcuris, maatschappelijke opvang van alcoholverslaafden, dat resulteerde in het MFC, staat de invloed van die factoren dan ook centraal. Volgens Nuijten krijgt de medisch-biologische kant van de verslaving tegenwoordig meer aandacht, zoals bijvoorbeeld erfelijke aanleg. „Verslaving is te beschouwen als een ziekte. Ook al zijn de cliënten ooit zelf begonnen, geen van hen wil de verslaving echt.”

 

Webmaster: Joris Teepe