[ vooraf ]
---
Nijmegen graaft, bouwt en kijkt vooruit
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Groen Links wil voetpad langs busbaan van station naar Graafseweg legaliseren
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Van wild headbangen tot intens mijmeren

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
Airport Nijmegen

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---
 
--== Vooraf ==--

Nijmegen graaft, bouwt en kijkt vooruit


Nijmegen is continu in beweging. Dat zou je niet denken als je het silhouet ziet van de stad. De Stevenstoren staat al eeuwen standvastig Nijmegen te karakteriseren. Maar onder en rond die toren speelt zich heel wat af.

De halve stad lijkt opengebroken te liggen. Zeker nu er keihard wordt gewerkt aan een nieuwe stadsbrug over de Waal en de toegangswegen tot die zo noodzakelijke brug. Plein 1944 is ook een bouwput, waar funderingen geplaatst zijn naast resten uit de Middeleeuwen en kranen hoog grijpen tot in de wolken, lijkt het. Gelukkig is de rommel op de Van Schaeck Mathonsingel eindelijk verworden tot de zoveelste parkeergarage. Er zit schot in.

Waren eerst de kerken beeldbepalend in de stad en was het geloof fundament, leidraad en norm, nu staan de gebouwen van de universiteit, de hogeschool en het ROC als solide bakens van kennis in de stad. Efficiëntie, doelgerichtheid en maatschappelijke relevantie voeren de boventoon, op weg naar méér kennis en geschoolde gebruikers van die kennis.

De PSP-poster met de naakte vrouw voor de koe, die begin jaren zeventig menig studentenkamer sierde, heeft plaatsgemaakt voor meer toekomstgerichte boodschappen, maar de essentie blijft: je kunt kiezen, dus doe dat dan. Nijmegen kiest, zoals altijd. Radicaal.In het verleden werd gekozen voor het bezetten van gebouwen om de aanleg van een garage voor tweehonderd auto’s te voorkomen. Onder de verantwoordelijkheid van een CDA-burgemeester ging het belang van autorijders vóór dat van woningzoekenden, met de Piersonrellen tot gevolg. Ook hier de cadans van tijd en beweging. Wéér een garage open, wéér een CDA-burgemeester.

Maar leren we? Groeien we? Verbetert de stad? Zijn we gelukkiger met de nieuwe verworvenheden van onze tijd? Zien we lijdzaam toe hoe solidariteit verdwijnt, de Waalkade verzakt en individuen maar moeten zien hoe ze zorg krijgen en zich handhaven?

Wat maakt Nijmegen? Haar torens, haar betonnen bakbeesten, of al die duizenden mensen die er leven en werken? Wie maakt Nijmegen? De gemeente of de burgers? En wat kiezen ze? Prestigeprojecten die in de toekomst worden opgegraven, of solidariteit.

Wat kies jij?

(SG)

 

Webmaster: Joris Teepe