[ vooraf ]
---
Nieuw Gelders college
---
Persvrijheid
---
[ recensies ]
---
Sappig Nijmegen
---
Oosterse sferen in Nijmegen
---
Rechttoe rechtaan bluesrock
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Buurtbewoners gaan brainstormen over nieuw kunstwerk Dobbelmanterrein
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Vanuit Nijmegen groot geworden
Editie: maart 2007

---
Artikel:
Pierson mot blieve!
Editie: mei 2006

---
Artikel:
Bencer krijgt zonder Spud meer smoel
Editie: mei 2006

---

--==„Denk mondiaal, handel lokaal”==--
De macht van G8

De G8 bestaat uit Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland en Japan. Door het treffen van internationale handelsovereenkomsten bevoordelen deze landen uitsluitend de grote multinationals, die door middel van patenten zich zelfs met natuurlijke rijkdommen weten te verrijken. Dissent, een netwerk van activisten dat zich verzet tegen de G8-top van 6, 7 en 8 juni in Heiligendamm in Noord-Duitsland, wil deze macht aan de kaak stellen.

door Mike Donkers


Het is koopzondag, 6 mei. Op het Koningsplein staan standjes van Dissent, LETS (Local Exchange Trading System), Stichting GAST (Geef Asielzoekers een Toevlucht), Milieudefensie en anderen. Ieder op hun eigen manier proberen ze het winkelend publiek te doordringen van het nut van ‘andersglobalisering’. Achter hen hangt een groot spandoek met daarop de slogan ‘Breek de Macht van G8’.

Andersglobalisering is maar een van de termen die Sjoerd van de Goorberg, woordvoerder van Dissent, bezigt. Hij spreekt ook over het „globalistische, neoliberale, kapitalistische systeem”, dat volgens hem de wereld kapotmaakt. Asociaal vindt hij het dat de acht machtigste geïndustrialiseerde landen, die qua inwonersaantal een beperkt deel van de wereld vertegenwoordigen, een beleid voeren dat ten koste gaat van een veel groter deel van de wereld. „Dat doen ze onder andere door middel van internationale handelsovereenkomsten en patenten op natuurlijke rijkdommen.”

„De komende G8-top is informeel. Er worden afspraken gemaakt over het beleid van de Wereld Handels Organisatie (WTO), de VN Veiligheidsraad, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Deze top heeft in het geheim plaats en is niet legitiem. De acht trekken zich niets aan van het democratische proces.” Volgens Van de Goorberg is de globalisering er de oorzaak van dat complete bevolkingsgroepen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika van minder dan een dollar per dag moeten rondkomen. Om maar niet te spreken over het veroorzaken of verergeren van vluchtelingen-, natuur- en milieuproblematiek.

Onder ‘neoliberaal’ verstaat Van de Goorberg dat het kapitalisme zijn vriendelijke gezicht toont, terwijl de onderliggende agenda dat allesbehalve is. „Een goed voorbeeld is de Make Poverty History-actie die voorafgaand aan de G8-top in 2005 is gevoerd, met als hoogtepunt Live 8. Deze actie was het geesteskind van Gordon Brown, Tony Blairs gedoodverfde opvolger. Derdewereldlanden werd een kwijtschelding van hun schulden beloofd. In werkelijkheid werd slechts de helft van de toch al onbetaalbare schulden kwijtgescholden, waar bovendien strenge voorwaarden aan verbonden waren. Hierdoor konden de gebruikelijke westerse bedrijven die aan het IMF en de Wereldbank verbonden zijn nog meer voet aan de grond krijgen in deze landen. De schulden zijn overigens tot op de dag van vandaag niet kwijtgescholden.”


Fietskaravaan


Op wereldniveau mag dit allemaal wel spelen, maar hier in het Westen merken we daar toch bitter weinig van? Van de Goorberg is het daar absoluut niet mee eens. „De gevolgen van dit systeem worden steeds tastbaarder voor de mensen. Denk maar aan het effect dat de recente privatisering van de post en de busmaatschappijen voor iedereen heeft gehad. Niet alleen de grote massa, maar ook bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat dit systeem tegen het licht moet worden gehouden. We moeten zelf controle houden over onze leefomgeving. Zolang economische macht boven politieke macht gaat, missen we die controle. De grenzen gaan wel open voor de handel, maar voor mensen worden ze steeds meer gesloten.”

Van de Goorberg staat „alternatieven met een menselijke maat” voor. Wat kan de gewone burger doen om zijn steentje bij te dragen? Van de Goorberg: „Informeer jezelf en informeer anderen. Hier in Nijmegen is Bataforum, het Nijmeegs Sociaal Forum, een goed begin. We moeten terug naar de oude slogan ‘denk mondiaal, handel lokaal’.”

Andersglobalisten in actie op het Koningsplein.
foto: Dissent Nijmegen


De door Dissent georganiseerde fietskaravaan bereikte ’s avonds op 6 mei Nijmegen. De dag ervoor arresteerde de ME 93 fietsers in Utrecht. Van de Goorberg hierover: „Vijftien mensen belandden in één cel zonder water. Sommigen zijn onwel geworden. En dat op 5 mei, de Dag van de Vrijheid!” Hij verwacht dat de fietskaravaan, die eigenlijk uit zes karavanen bestaat, in Duitsland uitgroeit tot duizenden deelnemers. Bovendien organiseert Dissent op 1 juni een busreis vanuit Nijmegen naar Heiligendamm. „Stuur een e-mail met je naam en opstapplaats Nijmegen of Amsterdam naar infodissentnl@multipleks.org. De kosten zijn 50 euro en op 8 juni zijn we weer terug", roept hij op.

Meer informatie:
www.dissent.nl
www.indymedia.nl

 

Webmaster: Joris Teepe