[ vooraf ]
---
Stalkende politie

Exclusief
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
CWZ verscherpt rookbeleid door rookruimte te verplaatsen naar overkant straat
---
[ Recensies ]
---
[ zie ]
Het muZIEum opent gesloten ogen


[ lees ]
Zinloos gestraf


[ hoor ]
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
politieke soap

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De-Affaire is dood,
leve het Valkhof Festival! Editie: juli 2013

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Braams blik
Editie: juli 2013

---
 
--== Vooraf ==--

op deze pagina:
Stalkende politie
Exclusief


Stalkende politie

door Max van Wel

Ruim 3200 beveiligingscamera’s die u in de gaten houden, telde de politie tot nu toe in Nijmegen. Dat is pakweg een camera per vijftig Nijmegenaren. En dan betreft het hier alleen nog maar een tussenstand, het totaal komt naar verwachting uit op 3500.

Sinds het begin van dit jaar is de politie drukdoende met het in kaart brengen van de camera’s bij Nijmeegse bedrijven, zoals benzinestations, winkelcentra, ziekenhuizen en bedrijventerreinen. Ook de camera’s op openbare plaatsen zoals die bij de voetgangersgebieden in de binnenstad, bussen en trein, fietsenstallingen en wijkcentra neemt de politie mee in haar overzicht. De vele camera’s bij zelfstandigen en particulieren blijven buiten beschouwing. De inventarisatie daarvan beschouwt de politie vooralsnog als een ondoenlijke klus.

Een volgende stap is dat de politie met die bedrijfscamera’s kan meekijken vanuit de centrale toezichtruimte. Na de zomervakantie start hiermee een proef. Tot dusver weigerde geen enkele winkelier medewerking volgens de politie.

Het is bizar hoe kritiekloos de politie sluipenderwijs steeds meer toezicht krijgt op het openbare leven. Elke camera op de openbare weg staat al permanent doorgeschakeld naar de politie. Niemand blijft meer onopgemerkt in de stad.

Gaandeweg ontstaat er zo een stalkende staat. Niet voor niks legt de overheid van iedereen de biometrische gegevens vast in de identiteitsdocumenten. Want computers kunnen met de techniek van gezichtsherkenning iedereen straks volautomatisch signaleren en volgen. Vergelijkbaar met een elektronische enkelband, alleen dan onzichtbaar.

Zowel de vrijheid als de veiligheid van elke brave burger raakt met al deze ontwikkelingen steeds meer bedreigd. Want die controlerende overheid kan zich ook tegen hem keren. Zelfs al is alles schijnbaar goed geregeld bij wet. Wetten zijn immers simpel te veranderen wanneer er een andere politieke wind gaat waaien. Onze oosterburen weten dat maar al te goed. Indien iets misbruikt kan worden, gebeurt dat op een zeker moment ook. Dat heeft de geschiedenis bij herhaling uitgewezen.

 


Exclusief

Klik op het plaatje om te vergroten
Een dag nadat bekend werd dat in de periode 2000 tot 2008 bijna de helft van de grote prijzen bij de Staatsloterij viel op niet-verkochte loten, werden inwoners van Nijmegen getrakteerd op een verrassend aanbod, zo meldt voormalig Stadskrantredacteur Toine van Bergen op zijn nieuws-weblog.

„Exclusief voor de inwoners van Arnhem” stond er onder het adresvenster van de enveloppe die hij en vele andere Nijmegenaren op 21 juni ontvingen. In de persoonlijk geadresseerde brief met daarop het Nijmeegse adres werd vrolijk voortgegaan: „Onlangs is bij u in Arnhem de Hoofdprijs van € 1 miljoen van de Staatsloterij gevallen!” Om dat te vieren, volgde er een aanbod „Exclusief voor inwoners van Arnhem: Beantwoord de regiovraag en maak kans op...(etc).”

Blijkbaar ziet de Staatsloterij Nijmegen als een buitenwijk van Arnhem.

 

Webmaster: Joris Teepe