[ vooraf ]
---
De Montage

---
[ recensies ]
---
De Stadskrant Verse Patattest
---
Tuesday Night Live
---
In gevecht met een luipaard in Namibië
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Nijmeegse archeologen misleid
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

--==Creativiteit ondergesneeuwd==--
Geen cent te veel van Nijmegen 2000

De Stichting Nijmegen 2000 mocht voor het stadsjubileum rond de twee miljoen euro aan subsidies verdelen. Binnenkort volgt daarvan een evaluatie. De Nijmeegse Stadskrant blikt vooruit.

door Erik Rijpstra

Het stadsfeest moest geen privé-feestje van de politiek of het bedrijfsleven worden, maar een jubileumjaar voor alle Nijmegenaren. Stichting Nijmegen 2000 zou daarop toezien. Maar hoe onafhankelijk was de stichting daarin? Zo werden bijvoorbeeld de ambtelijke kosten in de aanloop en het project van de Godenpijler betaald uit de 2,2 miljoen euro die de gemeente beschikbaar stelde. Nijmegen 2000 zorgde ook goed voor zichzelf. Bijna een kwart van haar inkomsten ging op aan de werkorganisatie en ‘inhuur extern’ (zie kader). Aan de stadspromotie (communicatie en visualisatie) trok Nijmegen 2000 een bedrag uit van 475 duizend euro. Er bleef nog 2 miljoen euro over om de festiviteiten te subsidiëren.
Op het eerste gezicht durfde Nijmegen 2000 geen grote risico’s te nemen in het verstrekken van subsidies. Projecten als de Gebroeders van Limburg, de donjon en de tien wijkfestivals profiteerden het meeste van de subsidiepot. Wie minder bedreven was in het aanvragen van subsidies moest het al snel afleggen tegen de meer ervaren grote jongens. Met iets meer sponsoring van het bedrijfsleven waren die in het oog springende projecten er ook wellicht gekomen. Daarvoor waren ze te belangrijk voor het opvijzelen van het imago van Nijmegen als oudste stad van Nederland. Kassa dus voor de Nijmeegse economie.

Het stadsjubileum is op het Keizer Karelplein veelvuldig gepromoot.
foto: Art Wubben
De schoen lijkt pas echt te wringen als we dieper in de verstrekte subsidiebedragen duiken. Desgevraagd is 100 duizend euro uitgegeven aan de tentoonstelling, website en promotie rond om de Gebroeders van Limburg, 150 duizend euro aan de donjon, 50 duizend euro aan het dancefestival Emporium en Riverside Rocks, en 25 duizend euro aan de muzikale omlijsting bij het vuurwerk tijdens de Vierdaagsefeesten. De lijst is veel langer maar veel meer inzicht kon Nijmegen 2000 nog niet geven. Lidy klein Gunnewiek, directeur van de Stichting Nijmegen 2000, wil niet dat een verkeerd beeld wordt neergezet. „De 50 duizend voor Riverside Rocks en Emporium is bijvoorbeeld niet daadwerkelijk uitgegeven. Omdat beide evenementen zeer succesvol waren, is het tekort achteraf minder geweest dan vooraf is ingeschat. Met het geld dat hierdoor overbleef hebben we weer andere evenementen ondersteund zoals het verlichte Keizer Karelplein of het Mariken Winterfestival.” Klein Gunnewiek benadrukt dat iedere Nijmegenaar deel kon nemen aan de activiteiten. „We menen dat we in die opzet zijn geslaagd. Sommige festiviteiten waren gratis toegankelijk dankzij onze subsidies. Bij weer andere activiteiten volstonden hand-en-spandiensten.” In het programma waren ook activiteiten opgenomen die ieder jaar terugkeren, zoals de Batavierenrace en de Vierdaagse. „Die sluiten prima aan bij het motto ‘Verslingerd aan Nijmegen’. Daar kun je gewoonweg niet omheen”, legt klein Gunnewiek uit.


Gekissebis

Het niet doorgaan van een ambitieus project van Stichting Popwaarts illustreert dat Nijmegen 2000 haar centen het liefst zo verantwoord mogelijk verdeelde en vrijwel niets aan het toeval overliet. Popwaarts opperde het idee om een driedaags spektakel te organiseren onder de naam ‘De Oversteek’. Nijmegen 2000 had 45 duizend euro subsidie toegezegd, maar kreeg vervolgens sterk de indruk dat het idee organisatorisch in de soep dreigde te lopen. Juist op dat vlak had Popwaarts meer ondersteuning verwacht van Nijmegen 2000, maar die bleef uit. Bas Broeder van Popwaarts: „Opeens kregen we te horen dat Nijmegen 2000 het festival zelf ging organiseren. We voelden ons gepasseerd en waren zeer verbaasd.” Volgens klein Gunnewiek is die beslissing destijds weloverwogen genomen. In De Gelderlander zei ze destijds: „Popwaarts moest zelf nog 80 duizend euro aan fondsen binnenhalen, maar dat is ze niet gelukt.” Uiteindelijk heeft Nijmegen 2000 met externe organisatiebureaus een eendaags festival op poten gezet onder de naam ‘Nijmegen Tweeduizeling’ met de eerder toegezegde 45 duizend. „Door ambtelijk gekissebis zijn ze uiteindelijk veel te laat begonnen met de voorbereidingen”, meent kunstenaar Jac. Splinter „Ruim drie jaar geleden bood ik aan om een leuk programma samen te stellen. Maar de gemeente Nijmegen deed er niets mee. Dan zie je dat de aandacht verslapt en ineens worden ze wakker. Oh ja, wat wil de Nijmegenaar eigenlijk en vervolgens mogen we ook nog wat ideeën inleveren. Gelukkig hebben de meiden van Nijmegen 2000 er keihard aan getrokken om er nog een geslaagd feest van te maken”. Splinter vindt dat maar weinig van de vierhonderd ingediende ideeën zijn beloond. „Ik kwam bijvoorbeeld met het idee om een poststempel te maken met daarop aandacht voor het jubileum van Nijmegen. Liet de gemeente gewoon liggen, terwijl het een vrij goedkoop idee was. Toch ben ik blij met de 15 duizend euro voor het krijttapijt bij de intocht van de Vierdaagse.” Ook toetsenist Dirk Luijmes plaatst kanttekeningen. Hij vindt dat Nijmegen 2000 meer had moeten kijken naar de kleine, niet voor de hand liggende evenementen. „Juist daarvoor moet je subsidie verstrekken, zodat ook geheel nieuwe creaties een kans krijgen”. Luijmes voelt zich wel enigszins vereerd, omdat hij dankzij een subsidie van tweeduizend euro een opdracht kon geven voor het schrijven van een speciale compositie. „Zonder die subsidie was mijn speciale juniconcert in de St.-Stevenskerk met louter muziek van Nijmeegse bodem nooit doorgegaan.”


Naast de sponsoring in geld is voor ruim 800.000 euro aan sponsoring in diensten ontvangen. De gemeente gaf nog eens 450.000 euro in eigen beheer uit aan aanloop- en ambtelijke kosten (zoals kosten ontwerp logo en project Go

 

Webmaster: Joris Teepe