vooraf
---
Stigmatiserende burgemeester
---
Airport Nijmegen
---
De Montage
---
recensies
---
Muziek die het hart raakt
---
Nostalgie en plezier op 80 ’s Verantwoord
---
Al het andere is wachten
---
verder
---
Column
[Intrigant]

---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Grootste Nijmegenaar
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
„Verhuren alleen is niet voldoende, het gaat om mensen”
Editie: 2008

---

--==Nieuwbouw goed voor 170 woningen==--
Negen hoog op de Hessenberg

De nieuwbouwplannen voor de Hessenberg zijn klaar. Er komen 177 woningen op de al jaren braakliggende zandvlakte in hartje centrum. Dat de bebouwing negen verdiepingen hoog wordt, is opmerkelijk omdat er eerder veel verzet was tegen het hoogbouwproject Flash Gordon. Bewonersgroepen zijn niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe plannen.

door Gabriëlla Hendriks

Al tien jaar ligt achter de Lange Hezelstraat een kale vlakte, waar eens De Gelderlander stond. Aan de rand ervan staat het monumentale voormalige rooms-katholieke weeshuis te verloederen. De gemeente probeert al jaren een invulling aan het gebied te geven. Zo was er het plan Flash Gordon, zes torenflats waarvoor het weeshuis en bestaande huurwoningen tegen de vlakte moesten. Na jaren van volhardend verzet van buurtbewoners belandde dit plan via de rechter in de prullenbak.
Een maquette van de Hessenberg.
foto: Gemeente Nijmegen

Door schade en schande wijs geworden, presenteerde de gemeente afgelopen maand een nieuw stedenbouwkundig plan, waarbij de binnenstadbewoners werden betrokken. Dit omvat onder meer 177 woningen, zodat de gemeente de kosten van het project kan terugverdienen. Het meest opvallend zijn twee flatgebouwen van negen hoog. Aan de straatkant zijn de appartementenblokken maar vier verdiepingen hoog, zodat de voorbijganger niet direct met de immense hoogte wordt geconfronteerd. Bij het weeshuis komt een plein dat schuin afloopt en dient als stadsbalkon. De bewoners van de 177 nieuwe woningen kunnen hun auto kwijt in een parkeergarage van drie lagen.

Bert van de Laar is namens de Bewonersraad Binnenstad betrokken bij de plannen en niet gelukkig met het gepresenteerde ontwerp: “Aanvankelijk lag er een mooi ontwerp met minder woningen en gebouwen tot vier hoog. Maar om financiële redenen maakten kille rekenmeesters er korte metten mee. Het nieuwe plan is veel te plomp. De gebouwen zijn te imponerend, daardoor voelen mensen zich niet sociaal betrokken. Met negen etages is het nog hoger dan Flash Gordon.”

Van de Laar is ook niet te spreken over het inspraakproces: “Bewonersgroepen hebben samen met ondernemers een plangroep gevormd om uitgangspunten te formuleren. Ondertussen laat wethouder Depla door een van zijn ambtenaren een ontwerpteam samenstellen dat een eigen plan ontwikkelde. Hierdoor voel ik me niet serieus genomen.” Volgens Depla haalt Van de Laar oude koeien uit de sloot. “Dit speelde drie jaar geleden, de inspraakavond laat zien dat veel mensen zich juist wel betrokken voelen.”


--==Plomp==--
Jan van Wel, namens de Woonstratenvereniging De Pijk ook in de plangroep vertegenwoordigd, valt Depla hierin bij: “De gemeente heeft veel wensen van ons gehonoreerd. Er is rekening gehouden met het oude stratenpatroon. De hoogte vinden we geen probleem. Die hoge gebouwen bevinden zich niet aan de straatzijde, daarvan merk je niets als je door het gebied wandelt. Wel vinden we het huizenblok aan de Jodenberg te plomp. Dat gaat daar dan niet zozeer om de hoogte als om de breedte. We gaan kijken of de gemeenteraad daar aanpassingen wil doen.” Het historische profiel moet volgens Van Wel een belangrijke rol krijgen bij de uiteindelijke invulling. “Als bewonersgroep is er nog een belangrijke taak weggelegd om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorie zichtbaar wordt in het straatbeeld.”

Voor het voormalige weeshuis op de Hessenberg is nog geen invulling. Het irriteert Van de Laar dat de gemeente zo weinig doet om dat te behouden. Depla wil wachten totdat besloten is wat ermee gebeurt. “Maatregelen om het weeshuis geschikt te maken voor tijdelijk gebruik zijn duur, bovendien moeten we alles dan opnieuw verbouwen als we een definitieve bestemming voor het weeshuis vinden.” Over de uiteindelijke bestemming zijn de meningen verdeeld. Bewonersgroepen willen niet dat het weeshuis een horecafunctie krijgt, tenzij als ondersteuning voor bijvoorbeeld een museum. Van de Laar: “De ervaring leert dat horeca altijd overlast veroorzaakt. Je kunt wel afspraken maken met een horecabeheerder om dit tegen te gaan, maar dan komt er een nieuwe beheerder en beginnen de problemen opnieuw.” Depla wil de mogelijkheid voor een horecabestemming openlaten: “Wie weet komt er straks iemand met een schitterend idee voor het weeshuis, dan vind ik niet dat je bij voorbaat iets moet uitsluiten.”

Het plan voor de Hessenberg is besproken in de raadsvergadering van 15 december. Zoals het er bij het ter perse gaan van dit nummer naar uitziet, gaat de meerderheid van de gemeenteraad met het plan akkoord.

 

Webmaster: Joris Teepe