De Nijmeegse Stadskrant
Voorpagina Forum Abonnement Archief

 
De voorpagina
Op de voorkant van dit nummer kunstwerken van Frederiek van den Hoogen. Zie ook het interview met haar. De foto's zijn gemaakt door Art Wubben.

> Op welke plekken in de
stad is de Stadskrant altijd gratis op te halen?

Reageren kan op het forum, maar ook via nsk@antenna.nl; reacties op de site kunnen naar de webmaster (zie colofon voor postadres van de Stadskrant).

De foto's die in de Stadskrant worden gepubliceerd, zijn tegen een financiële vergoeding, na te bestellen.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Nijmeegse Stadskrant.

 


Kunstenaar Splinter trekt begroting in twijfel
De Park '44: Tweeënhalve ton voor een grasveldje

Op 5 december ontving wethouder Paul Depla (PvdA) het rapport Gras erover uit handen van kunstenaar Jac. Splinter. Gras erover bevat een begroting voor Park '44: het nog niet goedgekeurde plan om Plein '44 tot aan de definitieve renovatie in 2008 te bekleden met gras. Het bedrag dat daarvoor nodig is, ligt volgens Splinter bijna twee ton lager dan ambtenaren eerder begrootten.

door Anneke Stoffelen

In het pinksterweekeinde begin juni konden Nijmegenaren al genieten van een 'begrast' Plein '44. De gemeente stelde drieduizend euro beschikbaar om het plein van een grijze kuil om te toveren tot Park '44. Splinter en zijn vrijwilligers bekleedden het plein - voor slechts 44 uur - met tweeduizend vierkante meter aan grasmatten. De ludieke actie was een succes. Het publiek maakte enthousiast gebruik van het nieuw verworven stadspark. Splinter deelde kaarten uit die Nijmegenaren konden insturen om te vragen om een definitieve versie van Park '44. Uiteindelijk vielen er bij de gemeente 400 kaarten op de mat. Het voorstel van Splinter om Plein '44 tot aan de definitieve renovatie in 2008, dus voor vier jaar, te bekleden met gras, was eerder door de gemeente van tafel geveegd. Het succes van het tijdelijke Park '44 zette de politiek alsnog aan het denken. In de week na Pinksteren gaf het college van B en W opdracht uit te laten zoeken hoeveel geld nodig was voor het plan.

Ambtenaar Roel Hartenhof kwam afgelopen september met een begroting. Volgens zijn berekeningen kosten het onderhoud en de aanleg van Park '44 bij elkaar 266.233, 21 euro. Een absurd hoog bedrag volgens Splinter. "Ik kreeg soms erg de indruk van een ontmoedigingsbeleid." Op verzoek van wethouders Depla en Van Hooft zocht Splinter uit wat Park '44 volgens hem moet kosten en op welke manier het project uitgevoerd kan worden.

In het rapport Gras erover presenteert Splinter zijn eigen begroting. Na onderzoek raamt hij de kosten voor Park '44 op zo'n 75.000 euro. Een verschil van 190.000 euro met de gemeentelijke begroting. Opmerkelijk wanneer je bedenkt dat Splinter dezelfde leveranciers om een offerte vroeg als de Nijmeegse ambtenaren. Het grootste verschil zit in de post 'groenvoorziening'. De gemeentebegroting berekent daarvoor 104.000 euro, een bedrag dat niet nader gespecificeerd wordt. Splinter: "Uit onderzoek naar de herkomst van dat bedrag blijkt dat er twee keer dezelfde grond wordt aangebracht, dat er een onduidelijke drainage is en dat het leggen van extra dik afgestoken grasplakken een stuk duurder uitvalt. Wie zich waar verrekend heeft, kan ik niet zeggen, maar ergens klopt er iets heel erg niet." In Splinters begroting worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd voor 11.500 euro, een verschil dus van zo'n 94.000 euro.

Salsaband

Naast deze onverklaarbare begrotingsverschillen biedt Gras erover ook nog een aantal creatieve oplossingen. Zo moet bijvoorbeeld de grond worden aangestampt voordat de graszoden gelegd worden. Splinter: "De leukste manier om dat te doen, is met een salsaband veel mensen uit de stad laten dansen op het plein." Verder denkt Splinter de kosten van het grasveld voor een deel te kunnen dekken door de stenen van het plein te zeefdrukken met een logo van Park '44 en vervolgens te verkopen.

Vrijdagochtend 5 december nam Depla op Plein '44 de moeite Gras erover officieel in ontvangst te nemen. De wethouder vindt Splinters ideeën "het verkennen waard". Depla: "Er moeten wel kwaliteitseisen worden gesteld. Als Park '44 definitief doorgaat, mag niet na anderhalf jaar de conclusie zijn dat we het verkeerd hebben aangepakt." Splinter wijst erop dat het vreemd is dat de politiek nu wel positief tegenover Park '44 staat. Toen de kunstenaar zijn voorstel de eerste keer indiende, kreeg hij een briefje terug waarop stond dat de gemeente tot aan de grote verbouwing in 2008 niets wil veranderen aan het plein. Depla: "Het is niet zo dat we tot 2008 Plein '44 helemaal links laten liggen, maar er is afgesproken dat er geen grote veranderingen worden aangebracht. Gras leggen is naar mijn idee geen grote verandering, eerder een vorm van onderhoud."

Na het korte gesprek verlaat Depla het gezelschap met de toezegging te bekijken waar de verschillen in de begrotingen precies liggen. Splinter: "Over 88 dagen is het 3 maart. Denkt u dat we dan de eerste steen uit het plein kunnen halen?" "Daar durf ik niets over te zeggen", antwoordt Depla terwijl hij wegloopt. De achterblijvers kijken hem na terwijl een boomblaadje voor hun voeten dwarrelt. Voorlopig het enige groene element in de grijze bak die Plein '44 heet.